Ga direct naar inhoud

Ambassadeur: Patrik Guitink

Naam: Patrik Guitink
Functie: Eigenaar en pachter van forten
Favoriete Stellinglocaties: Fort a/d Nekkerweg en Fort a/d Jisperweg 

Ambassadeur Patrik Guitink - pachter en eigenaar van forten
Stelling ambassadeur Patrik Guitink

1. Op welke manier ben je betrokken bij de Stelling van Amsterdam?

Als eigenaar en pachter van forten probeer ik deze samen met andere monumenten duurzaam en hoogwaardig te herbestemmen. Dit doe ik samen met partners.

2. Wat maakt de Stelling van Amsterdam voor jou bijzonder?

Als kind ben ik opgegroeid op Fort a/d Middenweg, eindeloos spelen op en stiekem in het fort. Met regelmaat op ontdekkingstocht bij een van de overige Beemster forten. De geheimen, verhalen en ontdekkingen welke je blijft doe.

3. Wat is jouw favoriete Stelling locatie, buiten je eigen fort?

Ik twijfel, want ik heb eigenlijk meerdere favorieten: Fort Nekkerweg (Fort Resort Beemster) welke een enorme positieve publiciteit en aantrekking heeft. Waardoor veel mensen kennismaken met de Stelling. En waar je natuurlijk heerlijk kunt ontspannen. En Fort a/d Jisperweg welke een fantastische mooie fortgracht heeft waar ik als kind uren kon spelen aan de waterkant.
Buiten de Stelling van Amsterdam heb ik Torenfort Beekenburg gelegen op Curaçao als favoriet.

4. Waar ben je het meest trots op?

De samenwerking met Natuurmonumenten en de samen met Frank Bart (Fort Resort Beemster) behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Ik denk dat wij twee totaal verschillende ondernemers zijn en elkaar waarderen en respecteren omdat wij van elkaar weten waar de ander goed in is. Frank Bart heeft bewezen dat hij in staat is om een onderneming duurzaam en consistent te exploiteren. Zijn bouwkundige kennis van forten is natuurlijk van enorme meerwaarde. Zelf ben ik meer een dealmaker en heb ik de competenties en focus om gedurende enkele jaren met externe partijen zoals Natuurmonumenten en de overheid tot een goed plan te komen.
Ik laat mij dan niet leiden door teleurstellingen, (ambtelijke) vertragingen en tegenslagen. Ik geloof in het “feit” dat “problemen” niet bestaan. Zoals de ontwikkeling en herbestemming van Fort a/d Middenweg tot B&B welke op papier inmiddels in de afrondende fase is. De herbestemming van de barakken bij Fort bij Spijkerboor tot Natuurhuisjes. Welke te huur zijn via Natuurhuisje.NL En natuurlijk een van de laatste projecten de herbestemming van de voormalig RAF-keuken (uit de koude oorlog) tot nieuwe keuken voor de te openen theetuin.

5. Wat weten weinig mensen over de Stelling van Amsterdam?

Dat de Stelling van Amsterdam samen met de neutrale status van Nederland hoogstwaarschijnlijk ervoor heeft gezorgd dat Nederland tijdens de eerste Wereldoorlog niet bij de oorlog is betrokken.

Uit vrijgekomen archiefstukken blijkt dat de Duitsers het door de aanwezigheid van de Stelling van Amsterdam en de inundatie onmogelijk achten om Amsterdam te bezetten. En daarmee zou het land niet vallen en onder controle van de Duitsers komen. Doordat Nederland neutraal was kon ook de Duitse vijand niet via Nederland verdedigen en/of aanvallen.

Zonder ook maar een schot te lossen heeft de Stelling van Amsterdam haar nut bewezen. Helaas waren er in de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen, die paratroepen achter de linie konden droppen waarmee de Stelling van Amsterdam haar kracht verloor.

Nog een laatste weetje: als je nu de vijf forten en de inundatiesluis in de Beemster aandoet, dan bevind je je op een unieke plek in de wereld. De Stelling van Amsterdam doorkruist hier namelijk werelderfgoed Droogmakerij de Beemster en zorgt hiermee voor een ‘werelderfgoed in het kwadraat’. Een mooie reden om de forten in de Beemster te bezoeken.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
19 + 2 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.