Ga direct naar inhoud

Ambassadeur: Olga Ekelenkamp

Naam: Olga Ekelenkamp
Functie: Boswachter bij Natuurmonumenten
Favoriete Stellinglocatie: de forten van Natuurmonumenten

Ambassadeur Olga Ekelenkamp - boswachter bij Natuurmonumenten
Boswachter Olga Ekelenkamp

1. Op welke manier ben je betrokken bij de Stelling van Amsterdam?

Ik werk als boswachter Communicatie & Beleven bij de beheereenheid Vechtplassen van Natuurmonumenten. In ons gebied hebben we zeven forten in beheer, waarvan de meesten in de Stelling van Amsterdam liggen. Als boswachter ben ik verantwoordelijk voor de beleving op de forten. Dat betekent dat ik rondleidingen organiseer, maar ook activiteiten en evenementen zoals de openstelling tijdens Open Monumentendag. Daarnaast denken we ook steeds meer na over hoe we het verhaal van de Hollandse Waterlinies en onze forten kunnen vertellen aan bezoekers die niét met een rondleiding meegaan.

2. Wat maakt de Stelling van Amsterdam voor jou bijzonder?

Als je bovenop Fort Waver-Amstel staat of op het uitkijkpunt van Fort bij Abcoude en je kijkt uit over het schootsveld en het inundatiegebied, dan voel je de enorme omvang van een waterlinie. Het is fascinerend dat men zó lang geleden al zulke enorme projecten kon realiseren en ook nog op zó’n slimme manier.

3. Wat is jouw favoriete Stelling locatie, buiten je eigen fort?

Als de forten van Natuurmonumenten niet mee mogen tellen, dan kies ik voor Pampus. Voor mensen die nog niet zoveel over de Stelling van Amsterdam weten, is dat een prachtig startpunt. Het is al een feestje om daar met de boot vanuit Muiden heen te gaan en op het forteiland zelf staat de beleving van de bezoeker ook centraal. Door middel van het zoeken naar codes met blacklight-lampjes, ontdekkingstochten en andere creatieve dingen heb je op de weg terug naar huis een véél beter beeld van de werking van een waterlinie gekregen.

4. Waar ben je het meest trots op?

Als Natuurmonumenten zijn we er ontzettend trots op dat we UNESCO Werelderfgoed mogen beheren. We doen er alles aan om de forten, als onderdeel van het werelderfgoed de Hollandse Waterlinies, op een duurzame manier te behouden voor de toekomst en om ze zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor het publiek. Hoe het hedendaags gebruik goed samen kan gaan met het behoud van de cultuurhistorische waarden, dat zie je bijvoorbeeld op Fort bij Nigtevecht. De herbestemming van dit fort is nog niet helemaal voltooid, maar we zijn nú al trots op het resultaat. En elk weekend kunnen bezoekers – onder het genot van een kopje koffie- de nieuwe bestemming van dit fort ook ervaren.

5. Wat weten weinig mensen over de Stelling van Amsterdam?

Wat veel mensen niet weten is dat veel bomen en struiken op de forten een speciale, vaak militaire, functie hadden. Niet alleen water werd dus ingezet als wapen, maar beplanting droeg ook bij aan de verdediging van ons land. De natuur op de forten blijft vaak nog onderbelicht. Jammer, want op forten vind je juist vaak ontzettend veel verschillende dieren en planten op een relatief kleine oppervlakte. Het zijn echte groene oases en toevluchtsoorden voor vogels, vleermuizen, libellen, ringslangen en nog veel meer dieren. Een aantal natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, organiseren daarom sinds vorig jaar fortensafari’s: ontdekkingstochten door de natuur op de forten.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
8 + 6 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.