Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Grote Kerk Oosthuizen (Commissie Oosthuizen vd St. Oude Hollandse Kerken)

Print

Beschrijving

Zie ook website hierboven.

Oosthuizen is schitterend gelegen aan de Beemster Ringvaart, zo?n twintig kilometer boven Amsterdam. Het bezit een prachtige gotische kruiskerk, de Grote Kerk, aan de Raadhuisstraat 61. Al vijf eeuwen bepaalt de Grote Kerk met het fraaie kruisingstorentje met opengewerkte peerspits het silhouet van Oosthuizen. Ook het interieur met zijn bijzondere decoratieve elementen is de moeite waard.
Twee topstukken van de Stichting Oude Hollandse Kerken bevinden zich in deze kerk. Het wonderschone, 18de-eeuwse praalgraf van François van Bredehoff (1648-1721), ooit burgemeester van Hoorn en bewindhebber van de VOC. Het is een werk van de Antwerpse beeldhouwer Jan Pieter Baurscheidt sr. Daarnaast het unieke kerkorgel. Pijpwerk en kast van dit orgel stammen uit de 15e eeuw en zijn waarschijnlijk rond 1670 door de orgelmaker Pieter Backer in de huidige configuratie samengesteld. Met zijn middentoonstemming en weerbastige klank behoort dit instrument tot een van de meest bijzondere orgels in Nederland.
Het koor en het zuidelijke transept, het marmeren grafmonument en het orgel zijn kortgeleden gerestaureerd. De kerk is monumentaal en museaal en leent zich dan ook uitstekend voor concerten, symposia, recepties en exposities. Maak een afspraak of kom langs! Een gecombineerd bezoek aan de kerk met een (groeps) excursie naar de Beemster (werelderfgoed) behoort tot de mogelijkheden.

Bijzonderheden:
De zonnewijzer aan de Westmuur boven de ingang, die vanaf twaalf uur de locale tijd aanduidt; praalgraf François van Bredehoff van de hand van de Antwerpse beeldhouwer Jan Pieter van Baurscheit sr. (1723); het unieke middentoonorgel.

Sleuteladres:
H.C.E. van Leuven
Schardam 30
1476 NB Schardam
tel: 0299-401989
E-mail:info@grotekerk-oosthuizen.nl

Informatie verhuur

voor bezoekers

bezoekadres
Raadhuisstraat 61
1474HJ   Oosthuizen

openingstijden
tijdens exposities (zie website) en op afspraak.

Locatie

contactgegevens

postadres
Schardam 30
1476NB   Schardam
(0299) 40 19 89
website
e-mail

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
19 - 12 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.