Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Stelling van Amsterdam ontvangen? Schrijf je in!

Beleef de vier jaargetijden

Beleef de vier jaargetijden

Neem een kijkje op het authentieke fort van de Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. Daarna spelen Carla Leurs, Ursula Dütschler en het Cugnon Consort op deze bijzondere locatie de 4 jaargetijden van Vivaldi.

Stelling van Amsterdam
Fort bij Nigtevecht ligt verscholen bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Een plek waar het bijna altijd rustig is geweest. Dat veranderde aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Op 31 juli 1914 kondigde de Nederlandse regering de mobilisatie van de strijdkrachten af. Ook dit fort van de Stelling van Amsterdam werd bemand. Deze verdedigingslinie moest indringers op afstand van de hoofdstad te houden. Zo’n driehonderd soldaten, 24 officieren en een commandant moesten Meijer waren in Fort bij Nigtevecht gelegerd om de sluis tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal te verdedigen.

Voorafgaand aan het concert krijg je rondleiding door het fort. Proef de authentieke sfeer

Vivaldi’s 4 Jaargetijden met Carla Leurs en Ursula Dütschler
Stap Vivaldi’s ontluikende lente in, laat je meevoeren in de zwoele zomer, zijn onstuimige herfst en kille winter. Tussendoor staat violiste Carla Leurs stil bij de natuurgeluiden die Vivaldi in zijn meesterwerk laat horen: de onheilspellende klanken van het onweer, lieflijke vogelgeluiden, een blaffende hond.

Carla Leurs is een violiste met een grote internationale carrière. Ze wordt geroemd vanwege haar ‘engaging personality’, compromisloos en ontwapenende spel en haar ‘deeply musical understanding’. In Nederland kennen veel mensen haar als concertmeester van het Orkest van het Oosten in het TV-programma Maestro.

Carla studeerde in New York bij Itzhak Perlman, won veel nationale en internationale prijzen en soleerde met orkesten uit Europa, de VS, Rusland en Azië. Op Fort Nigtevecht speelt ze samen met Het Cugnon Consort, een initiatief van violist en docent Chris Duindam, dat jonge getalenteerde strijkers samenbrengt met professionele musici door middel van kamermuziekconcerten en een jaarlijks terugkerend festival.

Programma
19.00 uur: Rondleiding door het fort
20.00 - 21.00 uur: Concert van het Cugnon Consort:

Carla Leurs, viool
Ursula Dütschler, klavecimbel

Praktische informatie
Het kan frisjes zijn in het fort. Denk aan warme kleding of een sjaal.
Voor de rondleiding: loopschoenen.
Koffie, thee en taart verkrijgbaar.

waar & wanneer

prijs informatie
volwassenen € 25,00
Fort bij Nigtevecht
Uitgebreide informatie Velterslaan 1
1391 HV  
wanneer
  • zaterdag 6 april 19.00 uur - 21.00 uur
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.