Ga direct naar inhoud

Oer-IJ expeditie

Oer-IJ expeditie

De Oer-IJ Expeditie neemt de deelnemers mee op een echte ontdekkingswandeltocht door een bijna vergeten landschap, dat zich laat lezen als een spannend geschiedenisboek. Gidsen en figuranten nemen je mee naar het verleden van de bijzondere plekken op de routes. Dit jaar kunnen 5.000 wandelaars genieten van de Oer-IJ Expeditie.

Tijdens de Oer-IJ Expeditie kunnen wandelaars kiezen uit maar liefst zes verschillende routes: 10 km, 16 km, 21 km, 26 km, 28 km en 33 km. Alle zes de routes bestaan uit een echte ontdekkingswandeltocht. Op iedere route zijn veel restanten te zien van het oude Oer-IJ en in het bijzonder de militaire geschiedenis in dit gebied. De routes starten allemaal bij het Huis van Hilde en finishen hier ook tevens allemaal.

33 km – Stelling- en kastelenroute
De nieuwe extra lange 33 km route laat deelnemers wandelen langs de Stelling van Amsterdam en door het Noord-Hollands Duinreservaat met hierin de Kruisberg. De route komt langs de kastelen Marquette, Assumburg en Oud Haerlem. Bijzonder is dat de route als enige langs drie forten van de Stelling van Amsterdam voert (Fort bij Veldhuis, Fort aan den Ham en Fort K'IJK/ Fort bij Krommeniedijk) en langs de recente opgraving van een Romeinse wachttoren.

Bij jouw inschrijving is inbegrepen:
- Startbewijs (programmaboekje met stempelkaart);
- Uitgebreide verzorging bij stempelposten;
- Uitgepijlde routes;
- Medische voorzieningen;
- Herinnering voor wandelboekje;
- Speciale herinneringsmunt.

Ongeveer een week voor het evenement krijg je de stempelkaart en informatie thuisgestuurd. Je stempelkaart is tevens je startbewijs. De opbrengst gaat overigens naar een goed doel. Schrijf je nu in via de website.
Soort activiteit
  • Naar buiten

waar & wanneer

prijs informatie
volwassenen € 17,00
Fort aan den Ham (Uitgeest)
Uitgebreide informatie Busch en Dam 13
1911 MS   Uitgeest
(06)13 23 01 16
wanneer
  • donderdag 30 mei 07.30 uur - 17.00 uur

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.