Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Stelling van Amsterdam ontvangen? Schrijf je in!

Het Dudok Quartet in het fort Uitermeer

Het Dudok Quartet in het fort Uitermeer

In het plofhuis van het fort speelt het Dudok Quartet een prachtig programma met de strijkkwartetten van J. Haydn. Maar voor het zover is... krijg je de smeuïge verhalen te horen over Fort Uitermeer.

Stoer torenfort
Prachtig torenfort op een strategische plek aan de Vecht. Een plek die Jac. P. Thijsse al in extase bracht toen hij er in 1915 langs peddelde. ‘We roeiden nu recht op Uitermeer aan, dat van hier te zien als een groot wit kasteel dat uit de rivier verrijst. De oeverzwaluwtjes die in de wallen nestelen, vlogen bij tientallen rondom onze sloep’, aldus de natuurbeschermer in het Verkade-album over de Vecht.

Terug naar de natuur
Het Dudok Quartet speelt drie van de zes beroemde Zonnekwartetten (opus 20) van Joseph Haydn. Die naam verwijst naar het guitig stralende zonnetje dat in de originele uitgave stond afgebeeld, maar is ook symbool voor de opkomst van het strijkkwartet als genre. Hij componeerde ze in 1772, een tijd van persoonlijke spanningen en nieuwe filosofische en politieke ideeën in Europa. Haydn was kapelmeester aan het hof van Nikolaus Esterházy. Zijn paleis, het ‘Hongaarse Versailles’, was gebouwd op een groot moeras. Het was er het hele jaar vochtig en koud. En omdat het ver van Wenen lag moesten de musici maandenlang vrouw en kinderen missen. Veel van hen waren ziek en depressief. Ook de nieuwe ideeën die de kop opstaken in Europa lijken desondanks hoorbaar. Menselijke vrijheid, terugkeer naar de natuur, Sturm und Drang, in plaats van Verlichting en rationalisme.

Het Dudok Quartet is een van de meest veelzijdige en aansprekende strijkkwartetten van dit moment. Alle leden spelen op hoogwaardige strijkinstrumenten uit de collectie van het NMF. Voor de uitvoering van klassieke werken, ging stokkenbouwer Luis Emilio Rodriguez de uitdaging aan vier klassieke stokken voor het kwartet te bouwen, die perfect passen bij hun instrumenten en hun persoonlijkheden.

Programma
19.45 uur: Lezing over het fort
20.00 - 21.00 uur: Concert van het Dudok Quartet:

Praktische informatie
Het plofhuis is toegankelijk voor mindervaliden.
Na het concert is er in het plofhuis de mogelijkheid om een borrel te drinken.

waar & wanneer

prijs informatie
volwassenen € 25,00
Fort Uitermeer (Weesp)
Uitgebreide informatie Uitermeer 5
1381 HH   Weesp
wanneer
  • vrijdag 5 april 19.45 uur - 21.45 uur
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.