Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Unieke cultureel-historisch spel in Zeilfort

Unieke cultureel-historisch spel in Zeilfort

Unieke cultureel-historisch spel in Zeilfort Kudelstaart

Ook zo nieuwsgierig naar het Fort Kudelstaart, dat al decennia is afgesloten voor het publiek?
Binnenkort hebt u de mogelijkheid meer over de geschiedenis van het fort te leren door deel te nemen aan een uniek cultureel en recreatief -coronaproof- spel op het Fort. Het Fort Kudelstaart is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, die de status heeft van UNESCO Werelderfgoed.

Interactief spel
In afwachting van de start van de ontwikkelplannen voor het fort, stelt Zeilfort B.V.  het fort -na aanmelding- open voor deelnemers aan het spel. U heeft dus de unieke mogelijkheid om toegang tot het fort te verkrijgen, terwijl het nog niet voor publiek is geopend.
In groepen van 4 tot 12 personen leren bezoekers spelenderwijs over het fort, haar functie en haar geschiedenis in een unieke, interactieve beleving. De pop-upbeleving is door Turf Aalsmeer opgezet in samenwerking met de Aalsmeerse ondernemer Niels Tenhagen van Escape Lab en is ‘Fort K’ gedoopt.
Het is vanaf deze zomer tijdelijk te reserveren, tot het Zeilfort tot watersport-hotspot omgetoverd mag worden.

Het spel
Het verhaal is als volgt: Het geheimzinnige genootschap ‘Activae Aqua Alsmare’ heeft het fort gekraakt om onderzoek te doen naar het bijzondere water dat eronder ligt opgeslagen. Ga in 1 of 2 teams de uitdaging aan om het fort binnen te dringen en dit genootschap uit het fort te verdrijven. Welk team lukt dit als eerst binnen 75 minuten?
Al spelende leer je over de functie van het fort, over de Stelling van Amsterdam en over de kracht en het nut van water.

Voor nadere informatie en/of opgeven van uw groep: www.fortk.nl,  info@fortk.nl of +31(6)12688037
Soort activiteit
  • Naar buiten

waar & wanneer

prijs informatie
volwassenen € 27,50
Fort bij Kudelstaart (Kudelstaart)
Uitgebreide informatie Kudelstaartseweg 96/A
1433 GL   Kudelstaart
(070) 316 93 95
wanneer
  • zaterdag 24 juli  - vrijdag 31 december

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
10 + 1 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.