Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Stelling van Amsterdam ontvangen? Schrijf je in!

Stad & Slot in de Middeleeuwen

Stad & Slot in de Middeleeuwen

Zoals eerder aangekondigd tijdens het Muiderslot Symposium ‘Wonen in de Middeleeuwen’ staat de eerste studiedag in het teken van de internationale positionering van het Muiderslot als ‘Amsterdam Castle’ en de wisselwerking tussen steden en kastelen in de Middeleeuwen. Deze dag komt tot stand in samenwerking met de Universiteit van Leiden en het Historisch Genootschap Amstelodamum. Bekijk het volledige programma.

24 januari 2019: Holland ontluikt

Als vervolg op het congres ‘De dageraad van Holland, 1000-1300‘ in 2017 in Leiden, staat deze tweede symposium dag in het teken van multidisciplinair onderzoek naar het ontstaan van het graafschap Holland. De invulling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de Gemeente Vlaardingen en Holland Historisch Tijdschrift.

Het verhaal van Holland
Vanaf juni 2019 maakt Rijksmuseum Muiderslot deel uit van het landelijke netwerk Canonmusea met de invulling van het venster graaf Floris V. De vroegste bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van het Muiderslot, Amsterdam en het graafschap Holland zullen de komende jaren in het museum op verschillende manieren en in wisselende vormen onder de aandacht van de bezoekers worden gebracht.

Inschrijving

Waar: Rijksmuseum Muiderslot, Herengracht 1, 1398 AA Muiden.
Wanneer: 23 en/of 24 januari 2019 10.00-17.00 u (inloop vanaf 9.30 u).
Entree: Kosten voor deelname bedragen € 15,- per dag, inclusief entree tot het museum (indien u een Museumkaart bezit, deze graag tonen aan de kassa bij binnenkomst); geen studentenkorting van toepassing.
Inschrijving: Aanmelden via de link. Uw aanmelding is pas definitief na betaling. Er is plek voor maximaal 70 deelnemers per dag. Indien u beide dagen wilt komen, meldt u dan svp voor beide dagen apart aan.

waar & wanneer

prijs informatie
volwassenen € 15,00
Rijksmuseum Muiderslot (Muiden)
Uitgebreide informatie Herengracht 1
1398 AA   Muiden
(0294) 25 62 62
wanneer
  • woensdag 23 januari  - donderdag 24 januari 10.00 uur - 17.00 uur
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.