Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Stelling van Amsterdam ontvangen? Schrijf je in!

Vacature: Stage communicatie / Journalistiek

Het Geheugen van de Stelling van Amsterdam

Periode: vanaf voorjaar 2014: ca 20 weken 3 tot 4 dagen per week
Standplaats: Alkmaar

Cultuurcompagnie Noord-Holland

Cultuurcompagnie Noord-Holland is een onafhankelijke stichting, waar meer dan 40 professionals zich inzetten voor kunst en erfgoed. Voortgekomen uit de twee organisaties Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Kunst en Cultuur Noord-Holland richt zij zich met gevoel voor geschiedenis op de toekomst.
Cultuurcompagnie Noord-Holland voert een deel van het cultuurbeleid van de Provincie Noord-Holland uit, waaronder De Stelling van Amsterdam. Daarnaast ontwikkelt Cultuurcompagnie activiteiten op eigen initiatief en in opdracht van derden.

Stelling van Amsterdam

Voor het project Stelling van Amsterdam zoekt Cultuurcompagnie Noord-Holland stagiair communicatie / journalistiek voor 'Het Geheugen van de Stelling'. Dit is een digitaal podium op www.stellingvanamsterdam.nl. Het Geheugen van de Stelling ontsluit zowel actuele als historische verhalen, foto's en films. Door middel van deze verhalen wil Cultuurcompagnie bezoekers enthousiasmeren om de forten van dit UNESCO Werelderfgoed te bezoeken.

Taken

 • Research naar interessante onderwerpen en personen (in samenspraak met het team)
 • Schrijven van een plan van aanpak (in samenspraak met het team)
 • Interviewen en/of maken van korte documentaires
 • Verhalen toegankelijk maken voor verschillende soorten media (digitaal en geprint)
 • Overige communicatiewerkzaamheden voor het project Stelling van Amsterdam

Profiel stagiair

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Communicatief sterk
 • Interviewen
 • Wervend schrijven
 • Ervaring met digitale en sociale media
 • Goed zelfstandig kunnen werken is belangrijk, maar hij of zij gaat ook werken in teamverband
 • Affiniteit met erfgoed
 • Optioneel: het maken van een korte documentaire van een verhaal (geschikt voor digitale media)

Wat wij bieden

 • een zeer dynamische een leerzame werkplek
 • een stage waarbij je werk direct zichtbaar is
 • eigen projecten/plannen
 • stagevergoeding

Info

Voor meer informatie over onze organisatie zie: www.cultuurcompagnie.nl 
Over de Stelling van Amsterdam: www.stellingvanamsterdam.nl 

Stuur je CV en motivatie naar elstiessen@cultuurcompagnie.nl

Voor meer informatie over de inhoud van de stage en de Stelling van Amsterdam kun je contact opnemen met Mascha Dammers, projectleider Stelling van Amsterdam: maschadammers@cultuurcompagnie.nl  of tel. 072-8502817.
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.