Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Stadsherstel eigenaar van Fort bij Aalsmeer

5 oktober 2022

Sinds deze week is Stadsherstel de trotse eigenaar van het Fort bij Aalsmeer. Binnenkort gaat de restauratie van start. Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 CRASH is de huurder. Lees over de interessante lezing die zij deze maand organiseren. 

Lees hieronder het artikel van Stadsherstel:

Restauratie in drie fasen
Het is een project met een lange aanloop: al in 2009 keken wij samen met de toenmalige eigenaar, de Gemeente Haarlemmermeer, naar de ontwikkeling van het Fort bij Aalsmeer. Deze week is de overdracht dan eindelijk formeel geregeld. Het fort is in ervaren en deskundige handen bij ons: al bijna twintig jaar geleden startten wij met het restaureren van erfgoed in de Stelling van Amsterdam.

Lees hier meer over onze Stadsherstelmonumenten in de Stelling van Amsterdam.

Ze pakken de restauratie in drie fasen aan. Op deze manier kan Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 CRASH – dat hier al sinds 2009 gevestigd is – in bedrijf blijven.
Het linkerdeel van het fort is sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw tot 2006 gebruikt als brandoefenterrein. Daarbij zijn in het fort ook hokjes gemaakt om het de brandweer moeilijker te maken om een brand te blussen. We zullen beginnen met het schoonmaken en restaureren van dit brandoefenterrein, om het geschikt te maken als tijdelijke opslag voor CRASH ’40-’45.

Deze opslag is nu in het rechterdeel van het fortcomplex en zodra de spullen hier weg zijn, kunnen we dit gedeelte – inclusief de poterne en het voorgebouw – restaureren. Als deze restauratie gereed is verhuist CRASH van het linkerdeel van het fort naar de definitieve nieuwe plek: het museum krijgt beschikking over de rechter vleugel, de poterne en het voorgebouw.

Tenslotte wordt dan het vrijgekomen linkerdeel van het fort aangepakt en het brandgedeelte afgemaakt.

Mooie korting op lezing over Henriette Pimentel
Op zaterdag 29 oktober geeft Esther Shaya de lezing ‘Het leven van Henriette Pimentel’ in het Fort bij Aalsmeer. Samen met Frank Hemminga schreef Esther het boek ’Wacht maar’, over het leven van Henriette Pimentel. Pimentel was directrice van de Amsterdamse crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg en hielp tijdens de WO II voorkomen dat zo’n 600 Joodse kinderen op transport moesten. Eerder schreef zij al een boek ’Harry en Sieny; Overleven in verzet en liefde’. Tijdens de lezing gaat Esther ook in op de lotgevallen van deze onderduikers in het Breijer huisje in Nieuw-Vennep.

De kosten voor de lezing en entree voor het museum Crash 40-45 zijn € 7,50.Vrienden van Stadsherstel krijgen € 1,- korting op vertoon van hun lidmaatschapskaart.

De lezingen duren een uur en starten om 11:00 uur en om 13:00 uur.

Lees op de website van CRASH ’40-’45 meer over de lezing en reserveer uw kaarten HIER. Noteert u in het opmerkingenveld als u Vriend van Stadsherstel bent en neemt u in dat geval uw lidmaatschapskaart mee om gebruik te kunnen maken van de korting.

Bezoek het rijke fortterrein
Als u de lezing bijwoont, combineer dit dan vooral met een bezoekje aan het rijke fortterrein met vele overblijfselen uit de 20e-eeuwse militaire geschiedenis. Zo zijn er twee betonnen hefkoepelgebouwtjes die beide nog intact zijn, afgezien van de stalen koepels die door de Duitsers zijn verwijderd. Verder ziet u er een brug voor de reparatie van legervoertuigen, is er het sluiscomplexje met de dubbele frontgracht en is aan het water nog de betonnen aanlegsteiger aanwezig. Verder is er een nieuwbouw fortwachterswoning en de genieloods die in gebruik is door Boer Bos / Fortboerderij Dijkzicht die er trainingen verzorgt voor persoonlijke ontwikkeling en groei, met de natuur als inspiratiebron. En misschien ziet u wel de schapen die zich tegoed doen aan het gras van de dijk.

Het adres is Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeerderbrug. Het terrein is per auto goed bereikbaar en beschikt over een eigen parkeerterrein

Bron:  Stadsherstel eigenaar van Fort bij Aalsmeer | 4 oktober 2022

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
11 + 3 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.